Szyfr Cezara. Komunikuj się bezpiecznie!

W tekście tym wskażemy Państwu czym są kalkulatory zużycia prądu, kalkulator ułamków i szyfr cezara. Na pierwszy rzut oka pojęcia te mogą być niejasne, ale postaramy się to w sposób jak najbardziej szczegółowy przedstawić. Kalkulator zużycia prądu pozwala obliczyć zużycie energii elektrycznej i jej cenę w rozbiciu na rok, miesiąc czy dzień.

Kalkulator zużycia prądu

Aby dokonać szczegółowych obliczeń, musimy po pierwsze wpisać cenę jednej kilowatogodziny (kWh)- można ją naleźć bezpośrednio na fakturze. Po drugie musimy podać moc urządzenia pobierającego prąd (W-WAT), którą chcesz uwzględnić w analizie kosztów (można także dodać kilka urządzeń, które mają podlegać analizie). Ostatnim fragmentem jest wypełnienie parametrów, a dokładniej mocy urządzenia, ilości urządzeń o danej mocy i czas jego pracy. Należy jednak pamiętać, że kalkulator obliczy maksymalne zużycie prądu dla danego urządzenia i ma on charakter czysto poglądowy, dlatego że faktyczne zużycie prądu może się nieco różnić od wartości przedstawionych przez kalkulator.

Kalkulator ułamków gwarantuje nam wykonywanie różnych działań na ułamkach – dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ich. W kalkulatorze tym wykonywane są najprostsze działania także na ułamkach zwykłych, jak i dziesiętnych. Aby dokonać obliczeń powinno się wpisać liczniki oraz mianowniki danych ułamków i wybrać działanie, które chcemy żeby kalkulator wykonał. Należy jednakże wspomnieć, że dla osób, które uczą się dopiero czy to ułamków zwykłych czy dziesiętnych może być to po prostu pójście na łatwiznę. Kalkulator ten przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które nie potrafią wyliczyć podstawowych działań na ułamkach bądź chcą sprawdzić czy wyszedł im poprawny rezultat.

Szyfr Cezara jest najprostszą techniką szyfrowania

Szyfr Cezara jest to metoda podstawieniowa, co oznacza że każda litera tekstu jawnego zastępowana jest inną, oddaloną od niej o stałą liczbę pozycji w alfabecie, literą, przy czym kierunek zmiany musi być w konkrety sposób zachowany. Nazwa ta pochodzi od Juliusza Cezara, który używał tej techniki do komunikacji ze swoimi przyjaciółmi. W matematyce operację szyfrowania oraz deszyfrowania można wyrazić w języku arytmetyki modularnej. Wystarczy wtedy każdej literze alfabetu jednoznacznie przypisać numer według schematu A-0, Ą-2, itd.