Adwokat

Adwokat jest to osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu prawnika, której obowiązkiem jest przestrzeganie prawa przy jednoczesnej ochronie praw klienta. Do obowiązków prawnika należy często: udzielanie porad oraz porad prawnych, badanie i gromadzenie informacji bądź dowodów, sporządzanie dokumentów prawnych związanych z rozwodami, testamentami, umowami oraz transakcjami na rynku nieruchomości oraz ściganie lub obrona w sądzie.

Dokładna terminologia słowa „prawnik” jest różna na całym świecie. Adwokat, adwokat, adwokat bądź radca prawny to różne nazwiska nadawane prawnikom. Początki zawodu sięgają starożytnej Grecji, kiedy mówcy przemawiali w imieniu przyjaciół bądź obywateli na ich prośbę. Chociaż działali jako radcy prawni, zgodnie z prawem ateńskim, mówcy nie mogli otrzymywać wynagrodzenia za swoje usługi ani organizować się jako zawód prawniczy. Najwcześniejsi prawnicy starożytnego Rzymu, około 204 roku przed naszą erą, otrzymali zapłatę za swoje wyświadczone usługi, gdy cesarz Klaudiusz zalegalizował zawód i zniósł zakaz pobierania opłat.

Prawnik ma kilka obowiązków, które wykraczają poza bazowy proces sądowy. Poszukiwanie informacji, sporządzanie dokumentów, prowadzenie mediacji w sporach i udzielanie klientom porad w zakresie przysługujących im praw to jedynie niektóre zadania, które są związane z dziedziną prawa.

Prawo jest tak obszerne i obszerne, że nie jest możliwe, żeby jeden prawnik mógł skutecznie udzielać porad prawnych w każdej innej dziedzinie prawa. Można to porównać do lekarza, który koncentruje się na określonej części ciała lub konkretnym typie dolegliwości bądź choroby – prawnicy specjalizują się także w jednej lub dwóch pokrewnych dziedzinach prawa. Kancelaria radców prawnych Niemcy oferuje najwyższej klasy specjalistów z dyscypliny prawa.

Prawnik może pracować w takim miejscu jak kancelaria prawna, jednak może on znaleźć zatrudnienie także w firmie prywatnej, a nawet pracować dla państwa jako obrońca z urzędu lub prokurator. Większość prawników pracuje od 50 do 80 godzin tygodniowo, w tym w weekendy. Nowo zatrudnieni adwokaci zwykle pełnią funkcję urzędników odpowiedzialnych za zbieranie informacji oraz pomoc w przygotowaniach do kolejnych rozpraw.