“Mój dom jest moim zamkiem” – to anglosaskie powiedzenie w obecnych czasach zyskuje na aktualności. Współcześnie bowiem wspólnota sąsiedzka odchodzi ...