Choroba alkoholowa czy też uzależnienie od środków odurzających to nie tylko problem osoby uzależnionej, lecz również osób z najbliższego otoczenia. ...

Choroba alkoholowa bądź też uzależnienie od środków odurzających to nie tylko problem osoby uzależnionej, lecz również osób z najbliższego otoczenia. ...