Tematy, którymi są szpachlowanie natryskowe, czy też wyrównywanie ścian gładzią polimerową, mogą nas interesować bądź teoretycznie, albo praktycznie. Wiedza teoretyczna ...